Framundan

Hdl. námskeið

NÁMSKEIÐ TIL UNDIRBÚNINGS PRÓFI TIL AÐ ÖÐLAST RÉTTINDI TIL AÐ VERA HÉRAÐSDÓMSLÖGMAÐUR

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 um próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður, sbr. lög nr. 77/1998 um lögmenn og lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að halda námskeið haustið 2018. Prófraunin skiptist í tvo hluta, auk verklegrar prófraunar.

 

 

Nánari upplýsingar og skráning

Hdl. námskeið, endurtekt

Endurupptökunámskeið til undirbúnings prófi til að öðlast réttindi til vað vera héraðsdómslögmaður

Prófnefnd samkvæmt reglugerð nr. 1095/2007 um próf til að öðlast réttindi til að vera héraðsdómslögmaður, sbr. lög nr. 77/1998 um lögmenn og lög nr. 93/2004, hefur ákveðið að halda námskeið í endurtöku haustið 2018. Prófraunin skiptist í tvo hluta, auk verklegrar prófraunar.

Nánari upplýsingar og skráning

Skaðabótareglur í kaupalögum - hraðnámskeið

Fjallað verður um skaðabótareglur í lögum á sviði kauparéttar, þ.e. lögum um lausafjárkaup nr. 50/2000, fasteignakaup nr. 50/2002 og neytendakaup nr. 48/2003. Fjallað verður um grundvöll skaðabótaábyrgðar, hlutlæga ábyrgð, stjórnendaábyrgð og sakarábyrgð og hvernig réttur til bóta vegna mismunandi tjóns, beins tjóns og óbeins tjóns, tengist bótagrundvellinum. Sérstaklega verður fjallað um skiptinguna í beint og óbeint tjón og hvernig reglum um þetta hefur verið beitt í dómaframkvæmd. Til samanburðar verður einnig vikið í stuttu máli að öðrum úrræðum, tengdum skaðabótareglum laganna, svo sem reglum um rétt til úrbóta á galla og um skyldu til þess að bæta úr galla og hvaða réttaráhrif það hefur að sinna ekki slíkum skyldum.

Nánari upplýsingar og skráning

Notkun Excel töflureiknis

Námskeið fyrir lögmenn og/eða starfsmenn lögmannsstofa þar sem kennd verður uppsetning á skrám og vinnsla með þær, sjálfvirkur útreikningur á fjárhæðum, hvernig hægt er að nota nafnaskrá og töflu til að flýta fyrir bréfaskriftum (sýnt dæmi hvernig Word og Excel vinna saman). Þá verður farið yfir hvernig tafla er færð úr word í excel, orðum skipt upp í dálka og þeir sameinaðir. Eftir því sem tími vinnst til og fólk vill þá verður farið yfir eftirfarandi atriði:

 • Farið yfir aðferðir varðandi einfalda útreikninga
 • Möguleikar í afritun texta og talna skoðaðir
 • Paste Special aðgerðin skoðuð
 • Farið yfir þá möguleika sem eru varðandi útlit texta og talna
 • Að nota nokkur innbyggð reikniföll (functions), textaföll og fjármálaföll skoðuð.
 • Flestir möguleikar hvað varðar röðun og filteringar skoðaðir
 • Að setja inn Header og Footer
 • Að þekkja þá möguleika sem eru í boði er varðar útprentun.
 • Innsýn í veltitöflur (pivot tables)
 • Að nýta sér það sem View flipinn hefur upp á að bjóða
 • Að nota fastar tilvísanir og nöfn í formúlur
Nánari upplýsingar og skráning

Lögmenn og persónuverndarlögin – örnámskeið

Praktísk námskeið fyrir lögmenn þar sem farið verður yfir nýjar kröfur sem lagðar eru á lögmenn og lögmannsstofur vegna nýrra persónuverndarlaga. Boðið verður upp á samlokur.

Nánari upplýsingar og skráning

Fagleg ábyrgð hönnuða og byggingastjóra

Farið verður yfir ábyrgð hönnuða, byggingarstjóra og iðnaðarmanna vegna mistaka við hönnun og byggingu húsa. Einnig verður farið  yfir helstu lagareglur og grundvallardóma sem tengjast viðfangsefninu.

Nánari upplýsingar og skráning

Réttarheimildir EES-réttar á netinu

Hagnýtt námskeið þar sem kennd verður leit að réttarheimildum EES-réttar á netinu. Farið verður yfir hvernig finna má frumvörp að lögum, greinargerðir, gildandi löggjöf, dómafordæmi sem og önnur lögskýringargögn til túlkunar á EES-rétti. Þá verður sýnt hvernig fylgja má eftir innleiðingu á tilskipunum og reglugerðum í íslenskan rétt og stuttlega hvernig skoða megi innleiðingu á EES-rétti í öðrum löndum til samanburðar við íslenska innleiðingu. Að lokum verður farið sérstaklega yfir leit í réttarheimildum evrópsks samkeppnisréttar. 

Nánari upplýsingar og skráning

Money Laundering

The April 2018 FATF report on Iceland highlighted that “non-financial businesses and professions have a poor understanding of the money laundering or terrorist financing risks to which they are exposed … have limited awareness of their AML/CFT obligations and report very few suspicious transactions in light of the risks present”. This course will start with a foundation of what money laundering and terrorist financing is before focusing on the risks particularly associated with lawyers and how to identify and tackle those risks.

Nánari upplýsingar og skráning

Sönnunarfærsla fyrir Landsrétti, með áherslu á meginreglur einkamálaréttarfars

Nú þegar rekstur einkamála fyrir Landsrétti er hafinn af fullum þunga er viðbúið að reyni á ýmis álitaefni varðandi málsmeðferð fyrir Landsrétti, sér í lagi tengslum við sönnunarfærslu.

 

Nánari upplýsingar og skráning

Nokkur hugtök lögfræðinnar

Fjallað verður um meðferð mála hjá dómstólum og stjórnsýsluaðilum. Er einhver munur á grunnreglum einkamálaréttarfarsins og málsmeðferðarreglum hjá kærunefndum? Hvað eru kærunefndir og hvernig eru mál borin undir þær? Hver er munur á einkamálum og opinberum málum?  Hvernig fara opinber skipti fram og af hverju?  Hver er þýðing gjaldþrotaskipta? Farið verður stuttlega yfir innheimtuferli skulda frá upphafi til enda, svo sem greiðsluáskorun, aðfararbeiðni, undanfara og framkvæmd uppboðs. Að lokum verður rætt um kaupmála, sambúðarslit og hver er munur á réttarstöðu í sambúð eða hjónabandi.

Nánari upplýsingar og skráning