Ábyrgðartryggingar - námskeið endurtekið 28. og 29. janúar 2021
29.1.2021

Það komust færri að en vildu á námskeið Viðars Más Matthíassonar um ábyrgðartryggingar í haust og því höfum við ákveðið að bjóða upp á það aftur eftir áramót. Athugið að takmarkaður fjöldi kemst að á námskeiðinu og það er ekki boðið upp á það í fjarfundi.

Á námskeiðinu verður fjallað ítarlega um ábyrgðartryggingar, sem er sú tegund vátrygginga, sem mesta þýðingu hefur í starfi flestra lögmanna. Fyrst verður fjallað með almennum hætti um ábyrgðartryggingar, eðli þeirra og tilgang. Rakið verður efni laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga að því leyti sem það snertir ábyrgðartryggingar og sérstaklega fjallað um reglu 44. gr. laganna um beina kröfu tjónþola gegn vátryggingarfélagi og hvað í henni felst.

Þá verður fjallað um einstakar tegundir ábyrgðartrygginga, sem eru fjölmargar, og byrjað á lögmæltum ökutækjatryggingum, þ.e. ábyrgðartryggingu samkvæmt umferðarlögum, en svo að starfsábyrgðartryggingum. Fjallað verður um eðli starfsábyrgðartrygginga, einkum gildissvið þeirra og hvers konar tjóni er vátryggt gegn, þ.e. annað hvort almennu fjártjóni eða annars konar tjóni. Þá verður sérstaklega gerð grein fyrir ýmsum starfsábyrgðartryggingum sem sérstaka þýðingu hafa t.d. starfsábyrgðartryggingar lögmanna, byggingarstjóra og fleira.

Ennfremur verður fjallað um stjórnendaábyrgðartryggingar, sem nú ryðja sér til rúms, eðli þeirra og nokkra dóma, sem gengið hafa vegna þeirra.

Loks verður fjallað um tengsl ábyrgðartrygginga og skaðabótaréttar, eins og þessi tengsl birtast í II. kafla skaðabótalaga nr. 50/1993. Þessi tengsl valda því að við ákveðin skilyrði getur skaðabótaábyrgð fallið niður. Hér skiptir miklu hvort tjóni er valdið af stórkostlegu gáleysi eða ásetningi, eða einungis af almennu gáleysi.

Námskeiðið mun standa í tvo daga, þrjá tíma í senn og hámarksfjöldi þátttakenda er 20.  

Kennari   Viðar Már Matthíasson fyrrverandi hæstaréttardómari

Staður      Salur Blaðamannafélags Íslands, Síðumúla 23, 3. hæð, 108 Reykjavík.

Tími         Alls 6 klst (2x 3). Fimmtudagur 28. janúar 2021 kl. 13.00-16.00 og föstudagur 29. janúar 2021 kl. 13:00-16:00

Verð         Kr. 47.000.-  30% afsláttur af námskeiðsgjaldi fyrir aðild að félagsdeild LMFÍ. 10% afsláttur fyrir aðild að LMFÍ og LÍ. 

26. janúar: Vegna forfalla getum við bætt við einum þátttakanda á námskeiðið, Skráning hér:

gata, póstnr. og staður