Jarðrænar auðlindir og mörk eignarréttar að þeim
12.3.2024

Á námskeiðinu verður fjallað um auðlindir og nýtingu þeirra samkvæmt lögum nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Vikið verður að eignarráðum fasteignareiganda undir og yfir yfirborði jarðar og eðli þess eignarréttar sem lýst er í 1. mgr. 3. gr. auðlindalaga. Nær eignarrétturinn að kjarna jarðar eða eru takmörk á eignarráðunum? Þá verður fjallað um leyfisveitingar Orkustofnunar, annars vegar rannsóknarleyfi og hins vegar nýtingarleyfi, og ákvæði laganna um eignarnám og aðgang að landi. Einnig verður vikið að þeim reglum sem gilda um hagnýtingu jarðhita, grunnvatns og jarðefna. Loks verður vikið með almennum hætti að þeirri sívaxandi togstreitu sem er á milli auðlindanýtingar og umhverfisverndar. 

Kennarar        Karl Axelsson hæstaréttardómari og prófessor við lagadeild Háskóla Íslands og Víðir Smári Petersen dósent við lagadeild Háskóla Íslands.  

Staður                Kennslustofa LMFÍ, Álftamýri 9, 108 Reykjavík. 

Tími                      Alls 3 klst. þriðjudagur 12. Mars 2024 kl. 13.00-16.00 

Verð                 kr. 27.000,- fyrir félaga í félagsdeild LMFÍ, kr. 36.000,- fyrir félaga í LMFÍ og LÍ en kr. 45.000,- fyrir aðra.  

Skráning 

gata, póstnr. og staður
Veldu það sem við á


Afbókun á námskeið þarf að berast í síðasta lagi daginn áður. Upplýsingar um þátttakendur verða einungis notaðar til að auðvelda þjónustu við þá.

Með skráningu samþykki ég skilmála félagsdeildar LMFÍ um afskráningu á námskeið og vinnslu persónuupplýsinga