Siðareglur félags sáttalögmanna

1.      Grundvallaratriði

1.1.   Sáttamiðlun er málsmeðferð þar sem sáttamaður að frumkvæði aðila leiðir ferlið og aðstoðar þá við að semja sjálfir um lausn á ágreiningi sínum.

1.2.   Sáttamanni ber að stuðla að jafnræði með aðilum og sýna þeim virðingu.

1.3.   Sáttamaður er bundinn þagnarskyldu um allt sem fram kemur í sátta­miðluninni og í tengslum við hana, nema aðilar semji um annað eða lög krefjist. Það sama á við um fundi sáttamanns með hvorum aðila um sig.

1.4.   Sáttamaður skal áður en sáttamiðlun hefst ganga úr skugga um að aðilar hafi skilið hvað felst í sáttamiðlun og undirritað „Samning um sáttamiðlun.”

1.5.   Sáttamaður er ekki ráðgjafi aðila, tekur ekki afstöðu til ágreinings þeirra og hefur ekki það hlutverk að útkljá ágreininginn.

1.6.   Sáttamanni ber ekki skylda til að grípa inn í ef aðilar finna lausn á deilu sinni sem er frá­brugðin því sem líklegt er að yrði niðurstaða dómstóls eða stjórn­valds. Sáttamanni ber heldur ekki skylda til að tjá sig um sterka eða veika þætti í málflutn­ingi aðila.

1.7.   Aðilar taka þátt í sáttamiðlun af fúsum og frjálsum vilja. Hvor/hver þeirra sem er, sem og sáttamaður, geta hvenær sem er ákveðið að binda endi á sáttamiðlunina.

2.      Hlutleysi, óhlutdrægni og sjálfstæði

2.1.   Sáttamaður skal vera hlutlaus, óhlutdrægur og óháður aðilum og ágreinings­málum þeirra.

2.2.   Sáttamaður skal, eftir því sem tilefni er til, bæði fyrir sáttamiðlun og meðan á henni stendur upplýsa aðilana um það sem hugsanlega getur haft áhrif á hlut­leysi hans, óhlutdrægni og sjálfstæði.

2.3.   Komi upp réttmætur vafi um hlutleysi sáttamanns, óhlutdrægni eða sjálfstæði, skal sáttamaður binda endi á sáttamiðlunina.

2.4.   Sá sem hefur komið að ágreiningi sem sáttamaður getur ekki eftir það gætt hagsmuna annars aðilans í máli sem tengist ágreiningnum.

3.      Hlutverk, skyldur og hæfni sáttamanns

3.1.   Sáttamanni er skylt að fara eftir siðareglum þessum.

3.2.   Sáttamaður skal í samvinnu við aðila skapa sem bestar aðstæður fyrir fram­gang máls þess sem til umfjöllunar er.

3.3.   Sáttamaður skal hafa lokið námskeiði á vegum Sáttar eða sambærilegu námi sem félagið viðurkennir. Sáttamanni ber að viðhalda sem best þekkingu sinni og færni sem sáttamaður.

          Siðareglur sáttamanna samþykktar á félagsfundi Sáttar – félags um sáttamiðlun, þann 16. október 2007.