Kvartanir vegna lögmanna

Úrskurðarnefnd lögmanna heldur fundi að jafnaði einu sinni í mánuði, að undanteknum júlí og ágúst.

Úrskurðarnefnd lögmanna fjallar um

 • Ágreining milli lögmanns og umbjóðanda hans um þóknun lögmannsins, þ.e rétt hans til endurgjalds fyrir störf sín og um fjárhæð endurgjaldsins, enda sé ágreiningnum skotið til nefndarinnar af öðrum hvorum málsaðila eða báðum.
 • Kvörtun á hendur lögmanni frá aðila vegna háttsemi, sem kann að stríða gegn lögum eða siðareglum LMFÍ

Erindi til úrskurðarnefndar

Erindi til nefndarinnar verður að berast innan árs eftir að kostur var á að koma því á framfæri við nefndina. Að öðrum kosti vísar nefndin erindinu frá. 

Við framlagningu erindis til nefndarinnar skal málshefjandi greiða málagjald, kr. 12.500,- sem þarf að millifæra inn á reikning félagsins 0334-26-1207, kt. 450269-2209 og senda kvittun á netfangið urskurdarnefnd@lmfi.is.

Sé grundvöllur fyrir erindinu staðreyndur með úrskurði nefndarinnar er málagjaldið endurgreitt til málshefjanda.

Erindi til nefndarinnar skal vera skriflegt (sjá eyðublað). Í erindinu skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar um þann sem kvartar:

 • Nafn 
 • Kennitala
 • Heimilisfang
 • Netfang
 • Símanúmer
 • Erindið skal vera undirritað af þeim sem kvartar eða umboðsmanni hans.

Í erindinu skulu koma fram eftirfarandi upplýsingar um þann lögmann sem kvartað er yfir og efni kvörtunar:

 • Nafn lögmannsins og starfsstöð
 • Málsatvik sem eru tilefni erindisins
 • Hvaða kröfur eru gerðar
 • Sönnunargögn sem byggt er á.

Kvörtun skal berast á skrifstofu Lögmannafélagsins, Álftamýri 9, eða með tölvupósti á netfangið urskurdarnefnd@lmfi.is. Algengur afgreiðslutími kvartana er 8-10 mánuðir.

Ferill kvörtunar til úrskurðarnefndar lögmanna:

 • Kvörtun berst.
 • Þeim sem kvörtun beinist gegn (varnaraðila) er gefinn kostur á að skila greinargerð um efni kvörtunarinnar (algengur tími 1-2 mánuðir).
 • Þeim sem kvartaði (sóknaraðila) er gefinn kostur á að svara greinargerð varnaraðila (algengur tími 1-2 mánuðir).
 • Varnaraðila er gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum við svar sóknaraðila (algengur tími 1-2 mánuðir).
 • Mál tekið til úrskurðar (algengur tími 2-5 mánuðir).

Sjá nánar málsmeðferðarreglur úrskurðarnefndar lögmanna