Úrskurðir

 

Mál 8 2017

Máli þessu er vísað frá nefndinni. 

Mál 6 2017

Kröfu kæranda í tengslum við ávirðingar um að kærði hafi átt við sönnunargögn áður en þau voru lögð fram í dómsmáli er vísað frá.

Sú háttsemi kærða, B hrl., að veita lykilvitni rangar upplýsingar um staðreynd­ir í máli umbjóðanda hans gegn A hf. og láta hjá líða að tilkynna lögmanni A hf. um að til stæði að hafa samband við vitnið, er aðfinnsluverð. Málskostnaður fellur niður.

Mál 5 2017

Sú háttsemi kærða, F hrl., að ítreka kröfur á hendur kærendum A ehf. og B ehf. um greiðslu fjárskuldbindinga, eftir að kærða mátti vera ljóst að kröfurnar væru umþrættar og að kærendur hygðust taka til einkaréttarlegra varna gegn þeim, með tilvísun til þess að ef þær yrðu ekki greiddar yrðu fyrirsvarsmenn félaganna, kærendur C, D og E, kærðir til embættis héraðssaksóknara, er aðfinnsluverð. 

Mál 3 2017

Það er álit úrskurðarnefndar lögmanna að áskilið endurgjald S hdl. vegna lögmannsstarfa hans fyrir G, samtals að fjárhæð 963.480 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti, teljist hæfilegt í skilningi 1. mgr. 24. lögmannalaga nr. 77/1998.

Mál 2 2017

Sú háttsemi kærða, B hrl., að senda matsmanni bréf með efni sem er lögmanni ósamboðið undir rekstri matsmáls sem kærandi átti aðild að og afrit til starfsmanns kæranda, er aðfinnsluverð.

Mál 31 2016

Ár 2017, 28. júní, var haldinn fundur í úrskurðarnefnd lögmanna í húsnæði Lögmannafélags Íslands, Álftamýri 9, Reykjavík.

Mál 29 2016

Ár 2017, miðvikudaginn 28. júní, var haldinn fundur í úrskurðarnefnd lögmanna að Álftamýri 9, Reykjavík. Mættir voru undirritaðir nefndarmenn.

Mál 28 2016

Ár 2017, föstudaginn 26. maí, var haldinn fundur í úrskurðarnefnd lögmanna í húsnæði Lögmannafélags Íslands, Álftamýri 9, Reykjavík.

Mál 26 2016

Ár 2017, föstudaginn 26. maí, var haldinn fundur í úrskurðarnefnd lögmanna í húsnæði Lögmannafélags Íslands að Álftamýri 9, Reykjavík. Fyrir var tekið málið nr. 26/2016:

Mál 25 2016

Ár 2017, föstudagur 24. febrúar, var haldinn fundur í úrskurðarnefnd lögmanna í húsnæði Lögmannafélags Íslands að Álftamýri 9, Reykjavík.