Lögmannavaktin - ókeypis lögfræðiráðgjöf

  • Lögmannavaktin er ókeypis lögfræðiráðgjöf fyrir almenning. Gert er ráð fyrir 15 mínútum á aðila.

  • Þjónustan er veitt alla þriðjudagseftirmiðdaga yfir vetrartímann, frá september til júní. 

  • Íbúar höfuðborgarsvæðisins bóka tíma á skrifstofu félagsins en hringt er í íbúa landsbyggðar.

  • Panta verður tíma í síma 568 5620.  

Einnig bendum við á:

Lögfræðiaðstoð Orators

Laganemar við Háskóla Íslands bjóða uppá endurgjaldslausa lögfræðiráðgjöf fyrir almenning í síma 551-1012 á fimmtudagskvöldum milli 19:30-22:00. Laganemar sitja fyrir svörum og er lögmaður þeim innan handar. Sjá nánari upplýsingar á Facebook - síðu Orators og á http://www.orator.is/.

Lögfræðiþjónusta Lögréttu

er með endurgjaldslausa lögfræðiráðgjöf fyrir almenning á þriðjudögum frá 17:00-19:00 (að prófatímabilum undanskildum). Þá er einnig hægt að ná í þau í síma í 777-8409 , með email: logrettalaw@logretta.is  eða Facebook - síðu Lögréttu.

Um lögmannavakt LMFÍ

Lögmannavakt var komið á fót og hún skipulögð af Lögmannafélagi Íslands árið 1993.

Í upphafi var starfsemin í Reykjavík, Akureyri og Hafnarfirði en síðustu ár hefur vaktin eingöngu verið í Reykjavík.

Markmiðið með starfseminni var að mæta vaxandi þörf almennings fyrir upplýsingar um réttarstöðu sína í nútímaþjóðfélagi. Líta má á þessa starfsemi að nokkru leyti sem framlag lögmannastéttarinnar til skuldbindinga íslenska ríkisins samkvæmt alþjóðlegum sáttmálum, sbr. t.d. yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um grundvallaratriði um hlutverk lögmanna (United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers).

Erlendis má víða finna sambærileg fyrirbæri og Lögmannavaktin er. Hérlendis hafa ýmsir aðilar í langan tíma veitt almenningi ókeypis lögfræðiaðstoð, t.d. Mæðrastyrksnefnd. Í mörgum tilvikum er aðstoðin veitt vegna ákveðinna tengsla þess sem aðstoðina veitir og þess sem hennar leitar. Má hér t.d. nefna ýmis stéttarfélög. Þá hefur Félag laganema Orator, um árabil veitt almenningi ókeypis lögfræðiaðstoð með símaþjónustu.

Samkvæmt íslenskum lögum er opinber réttaraðstoð veitt við rekstur mála fyrir íslenskum dómstólum (gjafsóknarheimildir), að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Krækja í reglugerð um réttarfar Dómsmálaráðuneyti.

Með lögmannavaktinni gefst almenningi nú kostur á að mæta á tilteknum stað og tíma og ræða vandamál sín og fá lögfræðilega ráðgjöf hjá starfandi lögmanni. Þeir sem búa úti á landi geta gefið upp símanúmer sem hringt er í á tilteknum tíma.