Eyðublöð

Breyting á vinnustað, heimilisfangi, síma og fleira

Ef breyting verður á vinnustað lögmanns, heimilisfangi,  síma ofl.

Umsókn um leyfi til að vera héraðsdómslögmaður

Lögfræðingur sem lokið hefur tilskilinni prófraun þarf að sækja um leyfi til að vera héraðsdómslögmaður til sýslumannsins á Norðurlands eystra. Einnig þarf hann að láta fylgja með yfirlýsingu um að hann hafi lokið prófraun, sé lögráða, með óflekkað mannorð og að bú hans hafi aldrei verið tekið til gjaldþrotaskipta  (sjá 5.tl. 1.mg. 6.gr og 8.gr. laga nr. 77/1998.) 

Umsókn um afhendingu lögmannsleyfis

Lögfræðingur sem óskar eftir því að virkja lögmannsréttindi sín þarf að sækja um það til sýslumannsins á Norðurlands eystra. (sjá 1. mgr. 16. gr. laga nr. 77/1998.)  

Ráðning lögmanns til opinberrar stofnunar eða einkaaðila

Lögmaður sem starfar hjá opinberri stofnun eða einkaaðila þarf að sækja um undanþágu frá því að hafa skrifstofu opna almenningi, sérstakan vörslufjárreikning og starfsábyrgðartryggingu, (sjá 1.tl. 2.mgr. 12.gr. laga nr. 77/1998.)  

Fyrir lögmann sem gegnir föstu starfi hjá opinberri stofnun eða einkaaðila, enda veiti hann engum öðrum þjónustu sem lögmaður.

Ráðning lögmanns sem fulltrúa

Lögmaður sem starfar sem fulltrúi hjá öðrum lögmanni þarf að sækja um undanþágu frá því að hafa skrifstofu opna almenningi, sérstakan vörslufjárreikning og starfsábyrgðartryggingu, (sjá 2.tl. 2.mgr. 12.gr. laga nr. 77/1998.)

Ráðning lögmanns til félagasamtaka

Lögmaður sem starfar hjá félagasamtökum þarf að sækja um undanþágu frá því að hafa skrifstofu opna almenningi, sérstakan vörslufjárreikning og starfsábyrgðartryggingu, (sjá 3.tl. 2.mgr. 12.gr. laga nr. 77/1998.)

Fyrir lögmann sem gegnir föstu starfi hjá félagasamtökum, enda veiti hann engum öðrum en þeim samtökum eða félagsmönnum þeirra þjónustu og skal þjónustan falla innan starfssviðs samtakanna.

Ráðning löglærðs fulltrúa

Samkvæmt 11. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998 getur lögmaður ráðið til starfa hjá sér fulltrúa sem fullnægir skilyrðum 1.-4. tölul. 1. mgr., sbr. 2. og 3. mgr. 6. gr. Leita skal staðfestingar Lögmannafélags Íslands á því að skilyrðum þessum sé fullnægt og leggja fyrir það gögn því til stuðnings. 

  Að fenginni staðfestingu skv. 1. mgr. skal lögmaður tilkynna dómstólum um ráðningu fulltrúa. Getur lögmannsfulltrúi upp frá því sótt þing fyrir öðrum dómstólum en Hæstarétti í umboði og á ábyrgð vinnuveitanda síns og gætt þar hagsmuna umbjóðanda vinnuveitandans, en þó ekki við munnlega sönnunarfærslu eða aðalmeðferð máls. Lögmanni ber að tilkynna dómstólum og Lögmannafélagi Íslands ef fulltrúi hans lætur af störfum.ráðið til starfa hjá sér löglærðan fulltrúa en leita skal staðfestingar Lögmannafélags Íslands á því að ákveðnum skilyrðum sé fullnægt.  Löglærður fulltrúi skal hafa lokið fullnaðarnámi í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi. Hann þarf að vera lögráða og með óflekkað mannorð.

Innlögn lögmannsréttinda

Lögmanni er frjálst að leggja inn réttindi sín til sýslumannsins á Norðurlands eystra (Sjá nánar 2.mg. 15.gr. laga nr. 77/1998). Athugið að ekki er nóg að hafa samband við skrifstofu LMFÍ og félagsgjöld eru innheimt á meðan réttindi eru virk.  

Umsókn um aðild að félagsdeild LMFÍ

Allir félagar í LMFÍ geta orðið félagar í félagsdeild

Skráning á Lögmannalistann

Allir lögmenn á lögmannsstofum geta skráð sig fyrir tíu yfirlokkum á Lögmannalistann. Listinn er á níu tungumálum þar sem kemur fram sérsvið, sérmenntun og tungumál sem lögmaður talar og erlend tengsl.

Fjárvörsluyfirlýsing

Lögmenn með eigin rekstur og lögmenn sem starfa hjá lögaðilum (nema þeir hafi undanþágu skv. 1. mgr. 12. gr. lögmannalaga)  er skylt að halda fjármunum sem þeir taka við í þágu annarra aðgreindum frá eigin fé. Þeim er jafnframt skylt að veita stjórn LMFÍ upplýsingar um vörslufé og verðbréfaskrá eins og kveðið er á um í reglugerð 1192/2005. Skila ber stjórn LMFÍ yfirlýsingu um fjárvörslureikninga og verðbréfaskrár fyrir 1. október ár hvert.

Rafrænar undirskriftir

Yfirlýsingar um fjárvörslureikninga og verðbréfaskrár má undirrita með rafrænum hætti og skila á netfangið fjarvorslur@lmfi.is.