Lögmannalisti - Málaflokkar

Almen praksis

Barneforsog/barneværn

Bygnings- og bygplanlægning

Ejendomsadministration/vekslervirksomhed/investering

EU-ret

Telekommunikationsret

Leasing/finansiering

Flyret

Søret transportret

Voldgiftsret

Inkasso

Sportens retsforhold

Landsbrugsret

Myndighedslov/umyndiggørelse

Human rights

Forbrugerret

offentlige indkøb

Person beskyttelse/værn

Konkurenceret

Kontraktsret/aftaleret

EES ret

Mediation

Erstatninsret/injurusager

Skatteret

Forfatningsret/grundlov

Forvaltningsret

Kommuneret

Forsikringsret

Panteret

Entreprisret/udbud

Arbjedsret/erhverfsret

Special uddannelse Defekter og misligholdelse