Lögmannalisti - Málaflokkar

Opšta pravna pomoć

Zakon o zaštiti prava dece/Pitanja zaštite dece

Zakon o gradjevini i prostornom planiranju

Evropski zakon

Zakon o telekomunikacijama

Finansiranje/ugovori o kupovini i iznajmljivanju

Zakon o vazdušnom saobraćaju

Zakon o transportu i pomorstvu

Arbitražni postupci

Potraživanje

Zakon o sportu

Zakon o poljoprivredi

Pravomoć/Oduzimanje pravomoći

Ljudska prava

Zaštita potrošača

Jавне набавке

Zaštita pojedinaca

Zakon o konkurenciji

Zakon o ugovorima/izrada ugovora

Одрживост

Zakon o isplaćivanju naknada posle štete/nesreća

Zakon o porezima

Ustavni zakon/ustav

Zakon o opštinskoj upravi

Zakon o osiguranjima

Zakon o zalozima

Zakon o ugovorima o radu/radni ugovori i konkursi

Zakon o radu/Zakon o radnom tržištu

Specijalizacija Zakon o telekomunikacijama