Lögmannalisti - Málaflokkar

Ogólna obsługa prawna

Ochrona praw dziecka

Przepisy dotyczące budownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Prawo europejskie

Prawo telekomunikacyjne

Finansowe wspieranie inwestycji/leasing

Prawo lotnicze

Prawo transportowe i morskie

Arbitraż

Ściąganie należności

Przepisy dotyczące sportu i kultury fizycznej

Prawo rolnicze

Zdolność do czynności prawnych / pozbawienie zdolności do czynności prawnych

Ochrona praw człowieka

Ochrona praw konsumenta

Zamówienia publiczne

Ochrona dóbr osobistych

Prawo o ochronie konkurencji

Umowy / zawieranie umów

Układ o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Odszkodowania/wypadek

Prawo podatkowe

Prawo konstytucyjne / konstytucja

Administracja terenowa

Prawo o cudzoziemcach

Ubezpieczenia na życie, majątkowe, komunikacyjne

Prawa zastawnicze

Umowa zlecenie/umowa o dzieło, przetarg

Prawo pracy / prawa rządzące rynkiem pracy

Specjalizacja Zagraniczne listy zastawne