Úrskurðir úrskurðarnefndar lögmanna 2017

 

Mál 22 2017

Kærði, C hrl., hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kærenda, A og B ehf., með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 20 2017

Kærði, B hrl., endurgreiði kæranda, A, 393.545 krónur.


Mál 19 2017

Áskilin þóknun kærða, C lögmanns, vegna starfa hans í þágu kærenda, A og B, felur í sér hæfilegt endurgjald.


Mál 18 2017

Sú háttsemi kærða, B hrl., að svara ekki ítrekuðum erindum og fyrirspurnum kæranda, A, um afdrif kröfu vegna útlagðs sjúkrakostnaðar aðilans, í kjölfar uppgjörs slysabóta samkvæmt því máli sem kærði annaðist fyrir og í þágu kæranda, er aðfinnsluverð.


Mál 17 2017

Kærði, B hrl., hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, H, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Kröfu kæranda um að kærða verði gert að biðja kæranda opinberlega og skriflega afsökunar vegna ærumeiðinga er vísað frá nefndinni.


Mál 16 2017

Kærði, B hrl., hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 15 2017

Kærði, B, hrl., sætir áminningu fyrir brot á 2. mgr. 1. gr. og 3. mgr. 21. gr. siðareglna lögmanna. Kærði greiði kæranda málskostnað að fjárhæð kr. 100.000.


Mál 14 2017

Kærði, S hrl., sætir áminningu.


Mál 13 2017

Kærði, B hdl., hefur ekki brotið gegn lögum eða siðareglum lögmanna í störfum sínum fyrir kæranda, A.

Áskilin þóknun kærða, B hdl., vegna starfa hans í þágu kæranda, A, felur í sér hæfilegt endurgjald. Endurgreiðslukröfu kæranda er hafnað.


Mál 12 2017

Úrskurðarnefnd lögmanna barst þann 10. febrúar 2017 erindi kæranda, A, til heimilis að C í Grindavík, en í því er kvartað yfir því að kærða, B héraðsdómslögmaður, með starfsstöð að D, Reykjavík, hafi brotið annars vegar 1. mgr. 26. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn hvað varðar rétt til endurgjalds eða fjárhæð þess og hins vegar 27. gr. laganna.