Úrskurðir úrskurðarnefndar lögmanna 01 2021

 

Mál 29 2021

Áskilið endurgjald kærða, B lögmanns, vegna starfa í þágu kæranda, A, samkvæmt reikningi E ehf. nr. 7721 frá 31. júlí 2021 sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 806.000 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti.

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 28 2021

Áskilið endurgjald kærða, B lögmanns, vegna starfa í þágu kæranda, A, samkvæmt reikningi E nr. 7716 frá 31. júlí 2021 sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 846.300 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti.

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 27 2021

Áskilið endurgjald kærða, B lögmanns, vegna starfa í þágu kæranda, A, samkvæmt reikningi E ehf. nr. 7728 frá 31. júlí 2021 sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 846.300 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti.

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 25 2021

Kröfum kæranda, A, um að kærða, B lögmanni, verði gert að leiðrétta útgefinn reikning og afhenda kæranda málsgögn, er vísað frá nefndinni. Að öðru leyti er kröfu kærða um að málinu verði vísað frá nefndinni hafnað.

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að svara ekki tölvubréfum kæranda, A, og lögmanns hennar, dags. 25. janúar, 9., 17. og 18. febrúar 2021, er aðfinnsluverð.


Mál 24 2021

Máli þessu er vísað frá nefndinni.


Mál 23 2021

Kærði, B lögmaður, á ekki rétt til endurgjalds úr hendi kæranda, A, samkvæmt reikningi C ehf. nr. 101545, dagsettum 31. mars 2021 að fjárhæð 744.000 krónur með virðisaukaskatti, og skal hann felldur niður.

Kröfu kærða, B lögmanns, um málskostnað úr hendi kæranda, A, er hafnað.


Mál 21 2021

Kærði, B lögmaður, sætir áminningu.


Mál 19 2021

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 17 2021

Kröfu kærðu, C lögmanns og D lögmanns, um að málinu verði vísað frá nefndinni, er hafnað.

Áskilin þóknun kærðu, C lögmanns og D lögmanns, vegna starfa þeirra í þágu kærenda A og B, felur í sér hæfilegt endurgjald.


Mál 16 2021

Kvörtun kæranda, A, er lýtur að því að kærða, B lögmaður, hafi gegn betri vitund gefið kæranda misvísandi upplýsingar um að hún gætti jafnframt hagsmuna hans í skilnaðarmáli hans og umbjóðanda kærðu, er vísað frá nefndinni.

 

Kvörtun kæranda, A, er lýtur að því að kærðu B lögmanni, hafi láðst að benda kæranda á að leita sér lögmannsaðstoðar áður en samningur um fjárskipti var undirritaður, er vísað frá nefndinni.

 

Kröfu kæranda, A, um að B lögmanni beri að endurgreiða lögmannsþóknun sína, sbr. 1. mgr. 26. mgr. laga nr. 77/1998, er hafnað.

 

Málskostnaður fellur niður.