Úrskurðir úrskurðarnefndar lögmanna 2019

 

Mál 29 2019

Kröfum kæranda, A, um að C ehf. verði gert að hætta allri innheimtu gagnvart sér vegna útistandandi krafna, að innheimtukostnaður verði felldur niður og að C ehf. verði gert að endurgreiða kæranda ofgreiddan innheimtukostnað að fjárhæð 766.267 krónur, er vísað frá nefndinni. 


Mál 27 2019

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A ehf., með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.  


Mál 26 2019

Kröfum kæranda, A, um að kærða, B lögmanni, og C ehf. verði gert að hætta allri innheimtu gagnvart sér vegna útistandandi krafna, að kærða verði gert að endurgreiða ofgreidda hlutfallstölu kostnaðar á innheimtukröfum og að kærða og/eða C ehf. verði gert að endurgreiða kæranda innheimtukostnað að fjárhæð 247.137 krónur, er vísað frá nefndinni.

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að setja fram beiðni um skráningu kæranda, A, á vanskilaskrá í ágústmánuði 2019 vegna innheimtukrafna á grundvelli smálána, þegar fyrir lá beiðni kæranda gagnvart C ehf. um sundurliðað kröfuyfirlit, að innheimtu yrði hætt uns það yrði afhent og færðar voru fyrir því viðhlítandi mótbárur sem og með því að hafa synjað um afskráningu kæranda á vanskilaskrá nema að gert yrði greiðslusamkomulag um hinar undirliggjandi kröfur, sem ljóst mátti vera að kynnu að vera umþrættar, er aðfinnsluverð.


Mál 25 2019

Kröfum kæranda, A, um að dómur Landsréttar x. júní 201x í máli nr. xxx/201x verði „felldur úr gildi“, að málið verði endurupptekið og að kærða, B lögmanni, verði gert að afhenda kæranda öll málsgögn og kvittun fyrir uppsagnarbréfi, er vísað frá nefndinni.

Kærði, B lögmaður, sætir aðfinnslu fyrir að hafa ekki látið kæranda A, í té sundurliðaðan reikning yfir verkkostnað án ástæðulauss dráttar og að hafa ekki sinnt ítrekuðum beiðnum kæranda þar að lútandi.

Áskilin þóknun kærða, B lögmanns, vegna starfa hans í þágu kæranda A, við rekstur héraðsdómsmálsins nr. x-xx/201x og landsréttarmálsins nr. xxx/201x, felur í sér hæfilegt endurgjald.


Mál 24 2019

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 22 2019

Kærði, B lögmaður, hefur ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Áskilin þóknun kærða, B lögmanns, vegna starfa hans í þágu kæranda, A, felur í sér hæfilegt endurgjald.


Mál 20 2019

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 19 2019

Kærði, B lögmaður, hefur ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.

Áskilin þóknun kærða, B, vegna starfa hans í þágu kæranda, A, felur í sér hæfilegt endurgjald.


Mál 18 2019

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að hefja innheimtuaðgerðir á hendur kæranda, A, með ritun og sendingu innheimtubréfs þann x. september 201x vegna kröfu um kærumálskostnað, sem þá var ekki í vanskilum, og að hafa þar uppi sem og í aðfararbeiðni, dags. x. sama mánaðar, kröfu um hagsmunatengda innheimtuþóknun vegna úrskurðaðs málskostnaðar, án þess að stoð væri fundin fyrir slíkri kröfu, er aðfinnsluverð.


Mál 17 2019

Kröfu kæranda, A, um að viðurkennd verði mistök kærðu, B lögmanns og C lögmanns, við hagsmunagæslu í þágu kæranda og ætlað tjón af þeim sökum, er vísað frá nefndinni.

Kærðu, B lögmaður og C lögmaður, hafa í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.