Úrskurðir úrskurðarnefndar lögmanna

 

Leit að úrskurðum úrskurðarnefndar

Með því að slá leitarorð inn í leitarstreng hér fyrir ofan er hægt að leita í úrskurðum úrskurðarnefndar lögmanna.

Nýjustu úrskurðir úrskurðarnefndar

Úrskurðir fá númer í þeirri stöð sem mál berast til úrskurðarnefndar og eru birtir í númeraröð eftir ártali hér til hliðar.

Mislangan tíma tekur að fjalla um mál og því er ekki úrskurðað í málum eftir númeraröð. Nýjustu úrskurði úrskurðarnefndar má sjá hér fyrir neðan.


Nýjustu úrskurðirnir

Mál 5 2021

Sú háttsemi kærða, B lögmanns, að fara í og skanna inn nánar tilgreind dómskjöl sem kærandi, A lögmaður, hafði í vörslum sínum vegna hagsmunagæslu í þágu umbjóðanda síns, án þess að leita skýrrar heimildar hans, er aðfinnsluverð.


Mál 13 2021

Áskilið endurgjald kærða, B lögmanns, vegna starfa hans í þágu kæranda, A, sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 1.846.608 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti. Kærði, B lögmaður, endurgreiði kæranda, A, 479.286 krónur.


Mál 23 2021

Kærði, B lögmaður, á ekki rétt til endurgjalds úr hendi kæranda, A, samkvæmt reikningi C ehf. nr. 101545, dagsettum 31. mars 2021 að fjárhæð 744.000 krónur með virðisaukaskatti, og skal hann felldur niður.

Kröfu kærða, B lögmanns, um málskostnað úr hendi kæranda, A, er hafnað.


Mál 9 2021

Áskilið endurgjald kærðu, B lögmanns, vegna starfa hennar í þágu kæranda, A sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera kr. 5.154.525  með virðisaukaskatti.

 Kærða, B lögmaður hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 19 2021

Kærði, B lögmaður, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.


Mál 15 2021

Máli þessu er vísað frá nefndinni.


Mál 30 2020

Áskilin þóknun kærðu, B lögmanns, vegna starfa hennar í þágu kæranda, A, felur í sér hæfilegt endurgjald.

 Sú háttsemi kærðu, B að hafa ekki svarað erindum kæranda, A fyrr en á síðasta degi kærufrests, er aðfinnsluverð. Þá er sú háttsemi kærðu að hafa sent inn kæru til Landsréttar eftir að kærufrestur var liðinn aðfinnsluverð.


Mál 2 2021

Kvörtunarefnum kærenda, A, B og C, er varða áskilið endurgjald og störf kærðu, D lögmanns, í þágu H ehf., er vísað frá nefndinni.

Áskilið endurgjald kærðu, D lögmanns, vegna starfa hennar í þágu kærenda, A, B og C, vegna dánarbús G sætir lækkun og telst hæfileg fjárhæð endurgjaldsins vera 4.860.800 krónur með virðisaukaskatti. Kærða, D lögmaður, endurgreiði dánarbúi G 2.855.732 krónur.

Kærða, D lögmaður, sætir áminningu.

Kærða, D lögmaður, greiði óskipt kærendum, A, B og C, 150.000 krónur í málskostnað.


Mál 24 2021

Máli þessu er vísað frá nefndinni.


Mál 14 2021

Erindi kæranda, A, að því er varðar ágreining um endurgjald kærðu, B lögmanns, eða fjárhæð þess, sbr. 1. mgr. 26. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn, er vísað frá nefndinni.

Kærða, B, hefur í störfum sínum ekki gert á hlut kæranda, A, með háttsemi sem stríðir gegn lögum eða siðareglum lögmanna.